Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej O nas -

Nawigacja

O nas

O nas

Autor:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie został utworzony 15 września 2004 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 150, poz. 1590). NwOSG swoje ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem cztery centralne województwa: mazowieckie, kujawsko - pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie (łącznie 102 powiaty). Jest więc jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów naszej formacji, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa.

W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się obecnie:

  • Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,
  • Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin,
  • Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy,
  • Placówka Straży Granicznej w Łodzi,
  • Placówka Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu
  • Placówka Straży Granicznej w Kielcach

MAPA SŁUŻBOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODDZIAŁU

 

 

do góry