Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Przyjechali rzekomo pracować - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przyjechali rzekomo pracować

03.07.2018 Dagmara BIELEC - JANAS

Wczorajsza kontrola legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Grupy ds. Ustaleń i Działań Migracyjnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zakończyła się zatrzymaniem 10 obywateli Gruzji.

Zatrzymani cudzoziemcy to mężczyźni w wieku od 27 do 47 lat, którzy przyjechali do naszego kraju w celu podjęcia zatrudnienia u polskiego pracodawcy, lecz tego nie zrobili, bo im się po prostu nie chciało. Mieli pracować w Michałowicach (mazowieckie), Koninie (łódzkie) i we Wrocławiu na rzecz podmiotów, które wystawiły Gruzinom zezwolenia na pracę, na postawie których mogli ubiegać się wizy, a tym samym przyjazd do Polski. Jednak po przybyciu na miejsce cudzoziemcy nawet nie zainteresowali się nowym zatrudnieniem, nie pojawili się w ogóle w miejscu pracy, za to chętnie wolny czas spędzali  we wspólnym gronie w miejscu zakwaterowania, które zapewnił im pracodawca.

Dlatego też, właściciele firm powiadomili właściwe instytucje o rezygnacji z chęci zatrudnienia cudzoziemców, a następnie zwrócili się o pomoc do Straży Granicznej. Dziesięciu niechętnych do pracy Gruzinów otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i państw Schengen na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

do góry