Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRN - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRN

Dagmara BIELEC - JANAS

W minionym tygodniu (26 – 27.06.2018 r.) z inicjatywy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie bydgoskiej Szkoły Podoficerskiej PSP oraz zakładów Chemicznych NIRO-CHEM S.A. odbyły się III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE. To kolejne już, cieszące się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcie z zakresu wystąpienia zdarzeń o charakterze zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub nuklearnego.

Warsztaty zorganizowane przez bydgoskich funkcjonariuszy Straży Granicznej przy współpracy partnerów z Bydgoszczy tym razem dotyczyły współdziałania służb w sytuacji kryzysowej spowodowanej użyciem środków CBRN w kontekście zagrożenia terrorystycznego  z wykorzystaniem m.in. urządzeń bezzałogowych oraz systemu antydronowego. Poruszone zostały również kwestie organizacji zabezpieczenia sanitarno – epidemiologicznego w lotniczych przejściach granicznych.

Jednym z głównych wniosków płynących ze strony uczestników poprzednich dwóch edycji warsztatów była inicjatywa zorganizowania kolejnych ćwiczeń, które dają możliwość wdrażania procedur koordynacyjnych podmiotów militarnych i niemilitarnych przy wystąpieniu tego typu zagrożeń.

Tegoroczna edycja zrealizowana była w myśl Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 - 2019. Mimo, że dotychczas w Polsce nie odnotowano bezpośrednich działań związanych z próbami pozyskania na dużą skalę lub użycia czynników chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych do działań terrorystycznych, to mimo tego służby wraz z odpowiednimi instytucjami starają się być przygotowane na wystąpienie takiego zagrożenia. Stąd też wspólna inicjatywa ćwiczeń kryzysowych, która daje praktyczne możliwości przećwiczenia odpowiednich procedur, algorytmu postępowania w tego typu zdarzeniach.

Całe przedsięwzięcie przebiegało w dwóch odsłonach. Pierwsza to sesja plenarna z udziałem gości zarówno z kraju jak i zagranicy reprezentujących kluczowe instytucje i organy właściwe w tematyce, związanej z zagrożeniami CBRNE: z Komendy Głównej  Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Dowództwa Generalnego Inspektoratu Rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, Inspektoratu Uzbrojenia, Szefostwa Techniki Lądowej, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, Centrum  Reagowania Epidemiologicznego SZ, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia,  JW. 3136 z Chełmna, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Państwowej  Agencji Atomistyki, Granicznej  Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Państwowej  Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, CBŚP, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Państwowej  Straży Pożarnej, Instytutu Przemysłowego w Warszawie, Międzynarodowego  Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Urzędu  Miasta Bydgoszcz, przedstawiciele NATO Force Integration Units NFIU oraz sojusznicy z krajów NATO -  żołnierze z 773 rd Civil Support Team z 21 Dowództwa Wsparcia Amerykańskiej Armii Europejskiej /21 st Theater Sustainment Command/ stacjonującej w Kaiserslautern w Niemczech.

Druga część to warsztaty dla przedstawicieli instytucji i podmiotów, gdzie zaprezentowano praktyczne użytkowanie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego podczas tego typu zagrożeń. I nie tylko…Ta część stanowiła najbardziej widowiskowy punkt całego przedsięwzięcia, gdyż opierała się na praktycznym współdziałaniu służb militarnych i niemilitarnych wobec sytuacji kryzysowej związanej z pozostawieniem przez dron improwizowanego urządzenia wybuchowego, mogącego zawierać niebezpieczne materiały w postaci środków CBRN-E. Podczas tego pokazu współpracowały ze sobą jednostki m.in. z wojska, Państwowej Straży Pożarnej i Placówki Straży Granicznej z Bydgoszczy.

Warsztaty to również świetna i właściwa płaszczyzna do zbudowania właściwych i skutecznych relacji z polskimi podmiotami, które poprawiają zdolność NATO do współpracy ze swoimi globalnymi partnerami w czasie kryzysu oraz ułatwienia współpracy między międzynarodowymi siłami NATO i polskimi podmiotami  w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wywołanej przez, urządzenie wybuchowe zawierające czynniki CBRN. Przykładem tego może być udział w ćwiczeniach żołnierzy z 773 rd Civil Support Team reprezentujących amerykańską armię, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru zagrożeń CBRN.

 

Redakcja: ppor. SG Mariusz Urban
Foto: mł. chor. SG Jacek Manys/ppor. SG Mariusz Urban

 

do góry