Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zobowiązani do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zobowiązani do powrotu

13.06.2018 Dagmara Bielec-Janas

Wczoraj (12.06.2018 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzili działania mające na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w wyniku których zatrzymano cztery osoby – ob. Ukrainy.

Kontrole przeprowadzono na terenie Łodzi oraz w powiecie łaskim. Zatrzymano cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 34 do 56 lat. Dwie Ukrainki pracując w jednym z gospodarstw rolnych nie dopełniły formalności związanych z zatrudnieniem, obie cudzoziemki nie posiadały wymaganych zezwoleń na pracę, po prostu podjęły zatrudnienie w innej firmie niż deklarowały przy wjeździe do Polski. Dlatego też zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach zostały zatrzymane. Wobec nich wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 1 roku. Podobne sankcje nałożono na dwóch mężczyzn, którzy również pracowali bez wymaganych zezwoleń i umów o pracę w jednej z łódzkich firm. 

do góry