Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Dzisiaj obchodzimy święto Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzisiaj obchodzimy święto Straży Granicznej

16.05.2018 Dagmara Bielec-Janas

Dziś (17.05.2018 r.) funkcjonariusze i pracownicy NwOSG dzisiaj uroczyście obchodzą swoje święto w kompleksie pałacowo-parkowym warszawskich Łazienek Królewskich. W tym roku przypada 27. rocznica powołania naszej formacji.

W trakcie uroczystości wręczone zostaną odznaczania, awanse na kolejne stopnie, odbędzie się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach.

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej został utworzony 15 września 2004 r. a swoje ustawowe zadania realizuje wewnątrz kraju, obejmując swoim zasięgiem trzy centralne województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie, które stanowią 23% powierzchni Polski, zamieszkiwanej przez 26% ludności kraju. Tak więc jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa.

Na co dzień, funkcjonariusze naszego oddziału zapewniają obsługę ruchu granicznego w 5 przejściach lotniczych (4 stałych i 1 dodatkowym), znajdujących się w: Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi, Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli z Grupą Zamiejscową w Radomiu. W strukturach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej znajduje się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców podległy placówce SG w Lesznowoli.

Poza lotniczymi przejściami granicznymi, na obszarze 88 powiatów centralnej Polski, funkcjonariusze NwOSG dokonują kontroli legalności pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia w zakresie powierzenia wykonywania im pracy jak i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Prowadzą czynności związane z przyjmowaniem od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową. Oprócz zadań związanych z ochroną nienaruszalności granicy państwowej funkcjonariusze NwOSG przeciwdziałają i zwalczają przestępstwa o charakterze transgranicznym, ujawniają fałszerstwa dokumentów uprawniających cudzoziemców zarówno do wjazdu jak i pobytu na terytorium naszego kraju.

W 2017 roku funkcjonariusze NwOSG: odprawili 6 966 134 podróżnych (na kierunku do i z Polski); wydali odmowę wjazdu 718 cudzoziemcom, którzy nie spełniali warunków wjazdu na terytorium RP określonych w Kodeksie Granicznym Schengen i w Ustawie o cudzoziemcach; przyjęli 834 wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej obejmującej 1 382 cudzoziemców; zatrzymali 1 957 cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę stanowili ob. Ukrainy (877), Rosji (281) i Wietnamu (127); oraz ujawnili towary pochodzące z przestępstw na łączną kwotę ponad 5 141 910 złotych.

W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej pełni służbę 963 funkcjonariuszy, a zatrudnionych jest 400 pracowników. Cały czas trwa nabór do służby w naszym oddziale. W 2018 roku NwOSG planuje przyjąć blisko 145 nowych funkcjonariuszy.

W tym roku centralne obchody z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego miały miejsce wczoraj, dokładnie w rocznicę powołania Straży Granicznej. Uroczysty apel z okazji 27. rocznicy powołania formacji, podczas którego funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki oraz nominacje na pierwszy stopień oficerski, odbył się na dziedzińcu Belwederu.

do góry