Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Komendant NwOSG uczestniczył w odprawie służb województwa kujawsko-pomorskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komendant NwOSG uczestniczył w odprawie służb województwa kujawsko-pomorskiego

Krzysztof Grzech

Wasza praca jest służbą, za którą państwo polskie jest Wam niezwykle wdzięczne. Jesteśmy Wam, jako obywatele, wdzięczni za to, że możemy dzisiaj w Polsce czuć się bezpiecznie – powiedział minister Joachim Brudziński w czasie odprawy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Narada z komendantami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi Policji oraz PSP, a także z dowództwem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się w piątek (11 maja br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

- Chcę zapoznać się ze specyfiką Waszej pracy. Pracy niezwykle trudnej, ofiarnej, a jak pokazuje to dramatyczne wydarzenie z dzisiejszego poranka w Żninie, niejednokrotnie bardzo niebezpiecznej – zaznaczył szef MSWiA. Odniósł się w ten sposób do tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w Żninie. Pełniący służbę dzielnicowy został ranny w wyniku ataku nożownika. Minister Joachim Brudziński zapewnił, że poszkodowany funkcjonariusz, jak i jego rodzina, mogą liczyć na wszelkie wsparcie.

Komendanci wojewódzcy Policji i PSP oraz komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Omówiono inwestycje infrastrukturalne (trwające i planowane) oraz zakupy potrzebnego sprzętu i wyposażenia. Minister zapoznał się także ze specyfiką pracy i wyzwaniami stojącymi przed służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Służby modernizują infrastrukturę oraz kupują nowoczesny sprzęt

Kujawsko-pomorscy policjanci zaplanowali kilkanaście inwestycji infrastrukturalnych. W 2017 r. wyremontowano kilka jednostek Policji m.in. komisariat w Mroczy i Komendę Powiatową Policji w Chełmnie. Trwa przebudowa Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie. Dzięki środkom z Programu Modernizacji wybudowane zostaną nowe obiekty m.in. nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, czy komisariat w Dobrzejewicach. Gruntownie wyremontowanych zostanie kilkanaście innych budynków m.in. rozbudowana zostanie Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy, a przebudowana Komenda Powiatowa w Inowrocławiu. W zeszłym roku do policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego trafiło 61 pojazdów, zakupionych zarówno w ramach Programu Modernizacji, jak i ze środków samorządowych. Na zakupy sprzętu oraz wyposażenia osobistego wydano dotychczas niemal 3 mln zł. Do policjantów trafiły m.in. specjalistyczny sprzęt kryminalistyczny, laserowe mierniki prędkości, czy nowoczesne środki łączności.

Równocześnie z realizacją Programu Modernizacji policjanci przywracają zlikwidowane przez poprzedni rząd posterunki Policji. Na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego od 2016 r. odtworzono 6 posterunków Policji – w tym 5 w 2016 r. (Bukowiec, Dragacz, Chodecz, Lubień Kujawski, Lubraniec) oraz jeden w 2017 r. (posterunek w Złejwsi Wielkiej). W okresie 2018 – 2020 planuje się odtworzenie kolejnych 4 (w Konecku, Kamieniu Krajeńskim, Lisewie i Sadkach). W planach jest również utworzenie nowego posterunku w Bydgoszczy (w dzielnicy Osowa Góra).    

W 2017 r. kujawsko-pomorska PSP w ramach Programu Modernizacji wydała niemal 2 mln zł m.in. na zakup kombinezonów ochronnych, sprzętu informatycznego oraz na prace budowlane w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu. Budowa nowej strażnicy dla strażaków ze Świecia została rozpoczęta w 2017 r. Łączny koszt jej budowy wynosi niemal 7,5 mln zł.

W ramach Programu zakupione zostanie również wyposażenie osobiste i ochronne dla strażaków (za ponad 3 mln zł). Ponadto strażacy otrzymają sprzęt łączności i informatyczny na kwotę niemal 1 mln zł.

Funkcjonariusze PSP blisko współpracują i wspierają działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa. Ochotnicze Straże Pożarne (działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) otrzymały w zeszłym roku na swoją działalność kwotę 4,32 mln zł. Natomiast OSP spoza systemu KSRG otrzymały 2,2 mln zł. W 2018 r. na wzmocnienie potencjału OSP na terenie województwa (zarówno tych włączonych do systemu KSRG, jak i tych poza) trafi łącznie prawie 9 mln zł.

W ramach Programu Modernizacji Nadwiślański Oddział SG kupił w 2017 r. 22 pojazdy, w tym busy, samochody osobowe i terenowe. Zakupiono również uzbrojenie i wyposażenie (kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki pryzmatyczne) na sumę niemal 650 tys. zł. Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki. Jeśli chodzi o inwestycje budowlane, to w ramach Programu Modernizacji w 2017 r. wydano 7,8 mln zł na rozbudowę budynków w placówce w Lesznowoli oraz rozbudowę siedziby Oddziału w Warszawie (m.in. zmodernizowano laboratorium kryminalistyczne). Natomiast na 2018 r. zaplanowano ponad 20 mln zł na inwestycje infrastrukturalne. Kontynuowana będzie w dalszym ciągu rozbudowa i modernizacja (w tym termomodernizacja) siedziby Oddziału oraz rozpocznie się przebudowa budynków przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Podchorążych w Warszawie.

Minister Joachim Brudziński: Dziękuję za Waszą ciężką, pełną poświęceń pracę

Szef MSWiA podziękował wszystkim funkcjonariuszom za pełną ofiarności akcję ratowniczą, a następnie usuwanie skutków potężnej nawałnicy, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie w ubiegłym roku. Tylko w dniach 11-30 sierpnia 2017 r. strażacy  przeprowadzili ponad 8,2 tys. interwencji. Działania te zabezpieczali policjanci. – Jesteśmy w województwie szczególnym. To właśnie tutaj w ubiegłym roku doświadczyliście ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych. Dziękuję za Waszą ciężką, pełną poświęceń pracę, którą wykonaliście w sierpniu – zaznaczył.

 

Źródło: MSWiA

do góry