Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Kolejne udaremnienie pobytu na terytorium RP wbrew przepisom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne udaremnienie pobytu na terytorium RP wbrew przepisom

16.04.2018 Dagmara BIELEC - JANAS

W minioną niedzielę (15.04.2018 r.) funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali kolejny przypadek ujawnienia ob. Indii podróżującego z Aten na podstawie sfałszowanych dokumentów. Tym razem do zdarzenia doszło na Lotnisku F. Chopina.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zatrzymali ob. Indii posługującego się cypryjską kartą pobytu wydaną dla Członka Rodziny Obywatela Unii Europejskiej wypełnioną przez nieuprawnioną osobę oraz podrobionym na wzór oryginalnego cypryjskim certyfikatem małżeństwa. W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemiec w rzeczywistości jest studentem, a do Warszawy przyleciał z Aten w celu odwiedzin kolegi wykorzystując do tego sfałszowane dokumenty. Mężczyzna oświadczył, że jest ob. Indii i studiuje na Cyprze. Na dowód tego okazał cypryjską kartę pobytu wydaną dla studenta, która uprawnia cudzoziemca jedynie na wjazd oraz pobyt, ale tylko na terytorium Cypru. Dlatego też na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze wszczęli postępowanie przygotowawcze w sprawie. Cudzoziemcowi zaś przedstawiono zarzuty za czyn z art. 270 § 1 kk. tj.: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W trakcie przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, a także wniosek w trybie art. 335 kpk o dobrowolne poddanie się karze: 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat, obowiązek informowania sądu o przebiegu okresu próby oraz przepadek dowodu rzeczowego. Ponadto w toku czynności, zatrzymany wyraził chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium RP.

do góry