Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nie chciał pracować jako malarz - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie chciał pracować jako malarz

06.02.2018 Piotr Niemiec

Obywatel Ukrainy, wizę uzyskał na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w charakterze malarza, jednak nigdy nie stawił się u pracodawcy. Jego pobytu w Polsce funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogli uznać za legalny.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Mężczyzna w trakcie kontroli posiadał przy sobie ważny ukraiński paszport wraz z polską wizą krajową wydaną przez Konsula RP we Lwowie. 19-latek wizę uzyskał na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jako malarz, jednak nigdy nie stawił się do pracy w firmie, która to oświadczenie wydała. Pracował natomiast w innym podmiocie w charakterze kierowcy. Tym samym wyczerpał znamiona przestępstwa opisanego w art. 264 § 2 kk, podstępem przekraczając granicę RP. Ukraińcowi przedstawiono zarzut, do którego się przyznał i poddał dobrowolnie karze na podstawie art. 335 § 1 kpk w wysokości 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Ponadto Komendant PSG Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu ob. Ukrainy zakończone tego poprzez wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 15 dni od dnia doręczenia decyzji. W powyższej decyzji orzeczono również o zakazie ponownego wjazdu cudzoziemca na terytorium RP na okres 6 miesięcy oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

do góry