Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Hindus będzie musiał opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Hindus będzie musiał opuścić Polskę

Autor:
05.01.2018 Krzysztof Grzech

Wczoraj (04.01.2018 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie przeprowadzili kontrolę legalności wobec obywatela Indii. Jak się okazało 27-letni mężczyzna przebywał w Polsce wbrew obowiązującym przepisom.

Hindus przedstawił funkcjonariuszom do kontroli ważny paszport wydany przez władze Indii wraz z zamieszczoną w nim francuską wizą. Jak się okazało wiza utraciła ważność w sierpniu ubiegłego roku. Cudzoziemiec został zatrzymany na podstawie art. 394 ust. 1 w związku z art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r., gdyż przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganej ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wszczął wobec zatrzymanego postępowanie administracyjne zakończone wydaniem cudzoziemcowi decyzji zobowiązującej go do powrotu w terminie 15 dni z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu przez okres 6 miesięcy.

do góry