Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej …Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności… - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

…Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności…

Autor: Dagmara BIELEC - JANAS
05.01.2018

33 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności swoich rodzin, zaproszonych gości i kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Andrzejem Rytwińskim w gmachu historycznego budynku Arsenału przy ul. Długiej 52.

Nowi funkcjonariusze zostali przyjęci do służby w grudniu 2017 roku, od poniedziałku 8 stycznia rozpoczną ponad siedmiomiesięczne szkolenie podstawowe, a następnie podoficerskie  w ośrodkach szkolenia SG w Kętrzynie i Koszalinie. W lipcu po zdaniu egzaminów, podejmą służbę w placówkach Straży Granicznej podległych NwOSG.

W swoim wystąpieniu komendant pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji i wyraził nadzieję, że złożone dzisiaj ślubowanie stanie się dla nich symbolem najwyższych wartości oraz zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny. Komendant skierował także podziękowania i wyrazy szacunku do rodziców i rodzin ślubujących funkcjonariuszy twierdząc, że mają powody do dumy i satysfakcji z wyboru dokonanego przez swoich najbliższych.

Podczas uroczystości głos zabrał Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Pan dr Wojciech Brzeziński, dziękując komendantowi oddziału za wybór miejsca na tak podniosłe wydarzenie jakim jest ślubowanie na Sztandar, nawiązał do bogatej historii kompleksu budynków muzeum i wydarzeń historycznych jakie mu towarzyszyły na przestrzeni ponad 370 lat jego istnienia.

Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej a błogosławieństwa udzielił im kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Delegacja świeżo upieczonych funkcjonariuszy złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Akcję pod Arsenałem.

Uroczystość ślubowania swoją obecnością uświetnili Prezes Zarządu Głównego Światowego Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz z Wiceprezesem Mieczysławem Szostkiem, a także działacze Związku Powstańców Warszawskich – Wiceprezes Pani Halina Jędrzejewska, Pani Jolanta Kolczyńska oraz Jerzy Substyk.

Uroczystość w Arsenale była również okazją do wręczenia pucharów dla funkcjonariuszy NwOSG, którzy pod koniec ubiegłego roku zwyciężyli w konkursie wiedzy na najlepszego kontrolera w pionach: bezpieczeństwa lotów oraz służby granicznej,  jak również w pionie służby dyżurnej operacyjnej. Laureatom konkursu w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej nagrody wraz z wyróżnieniami wręczyli Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Rytwiński oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy NwOSG Robert Lis – fundatora nagród rzeczowych.

do góry