Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Usiłowali uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Usiłowali uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy

Autor:
08.12.2017 Piotr Niemiec

W wyniku kontroli legalności pobytu podjętej przez funkcjonariuszy z PSG Warszawa-Okęcie na terenie Warszawy zatrzymano dwoje cudzoziemców próbujących podstępem uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

  • Paszport/zdjęcie archiwum NwOSG
    Paszport/zdjęcie archiwum NwOSG

Dwoje ujawnionych osób to 23-letnia kobieta - ob. Wietnamu oraz w 40-letni obywatel Chin. Obydwoje chcieli zalegalizować swój pobyt w Polsce tyle, że wbrew przepisom. Wietnamka nie posiadała żadnego dokumentu zezwalającego jej na wjazd i pobyt w naszym kraju, co więcej nie potrafiła podać terminu i okoliczności w jakich znalazła się w Polsce. Drugi z zatrzymanych z kolei próbował uzyskać zgodę na pobyt czasowy przedstawiając urzędnikom swój oryginalny chiński paszport z podrobioną na wzór oryginalnej grecką kartą pobytu. W związku z tym, Komendant PSG Warszawa-Okęcie wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania Azjatów do powrotu. Dodatkowo wobec Wietnamki wszczęto sprawę o wykroczenie oraz zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Natomiast obywatelowi Chin przedstawiono zarzut za czyn z art. 270 § 1 kk. tj. „kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Cudzoziemiec przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i poddał się karze grzywny.

do góry