Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Podstępem przez Polskę do Niemiec - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podstępem przez Polskę do Niemiec

01.12.2017 Piotr Niemiec

Odmową wjazdu na terytorium RP oraz cofnięciem wizy zakończyła się podstępna podróż ob. Libanu do Polski.

  • zdjęcie archiwum NwOSG
    zdjęcie archiwum NwOSG

Cudzoziemiec po przylocie ze Stambułu do odprawy paszportowej okazał dokument wraz z  zamieszczoną w nim jednokrotną polską wizą Schengen typu C wydaną przez Konsula RP w Bejrucie w celu turystycznym, ważną przez okres 7 dni od daty wjazdu. Ze względu na fakt, że podróżny zadeklarował pobyt turystyczny w Polsce, został skierowany do tzw. II linii kontroli, w celu potwierdzenia zasadności swojego wjazdu. Podczas rozpytania przez funkcjonariuszy, co do planów pobytowych w Polsce mężczyzna nie potrafił podać szczegółów swojej wizyty, ani też okazać żadnych dokumentów potwierdzających jej charakter, co więcej nie posiadał również żadnych opłaconych świadczeń turystycznych. Cudzoziemiec za to miał wykupiony bilet elektroniczny tyle, że na trasie Warszawa - Stuttgart. W toku dalszych czynności, mężczyzna oświadczył, że docelowo planował jechać do Niemiec, aby odwiedzić rodzinę.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tj. świadome wprowadzenie w błąd funkcjonariusza SG i urzędnika konsulatu, próbując zataić swój rzeczywisty cel podróży poprzez wykorzystanie polskiej wizy do wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, funkcjonariusze grupy granicznej uznali, że podróż cudzoziemca miała charakter czysto migracyjny.

Zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy „państwem właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w tej sprawie jest - jeżeli wizyta  obejmuje więcej niż jedno - miejsce docelowe państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu i celu pobytu”. W związku z tym, państwem odpowiednim do rozpatrzenia wniosku wizowego dla tego obywatela powinny być Niemcy.

Z uwagi na fakt, że podróżny nie przedstawił wystarczających dokumentów do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu, mężczyźnie wydano decyzję zarówno o odmowie wjazdu na terytorium RP, jak i cofnięciu wizy. Cudzoziemiec oczekuje w strefie tranzytowej Non-Schengen lotniska na odlot w dniu dzisiejszym do Stambułu.

do góry