Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Zatrzymano dwóch Gruzinów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano dwóch Gruzinów

12.10.2017 Krzysztof Grzech

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali dwóch mężczyzn podających się za obywateli Gruzji. Cudzoziemcy w paszportach mieli zamieszczone podrobione greckie tytuły pobytowe.

Gruzini zostali wylegitymowani w ramach kontroli legalności cudzoziemców na terytorium Polski. Obydwaj okazali funkcjonariuszom paszporty wydane przez władze Gruzji z zamieszczonymi w nich greckimi tytułami pobytowymi, które okazały się wypełnione przez osoby do tego nieuprawnione.

Dlatego też mężczyźni zostali zatrzymani i zostaną im przedstawione zarzuty z art. 270 § 1 kk tj. użycia, jako autentycznego przerobionego dokumentu. Za ten czyn grozi im kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydał cudzoziemcom decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz skierował do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o umieszczeniu ich w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry