Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Minimum 3 tys. zł grzywny grozi pracodawcy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Minimum 3 tys. zł grzywny grozi pracodawcy

06.10.2017 Krzysztof Grzech

Zatrzymaniem 5 ob. Ukrainy, którzy naruszyli przepisy w zakresie legalności wykonywania pracy oraz powierzenia wykonywania pracy na terytorium RP, zakończyła się wczorajsza kontrola w jednym z gospodarstw rolnych w woj. kujawsko-pomorskim.

  • Archiwum NwOSG Archiwum NwOSG
    Archiwum NwOSG

W wyniku wszczętej kontroli w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali 5 ob. Ukrainy w wieku od 21 do 54 lat. Dwóch mężczyzn i trzy kobiety zajmowało się pracami polowymi w gospodarstwie rolnym bez wymaganych zezwoleń na pracę i oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Co więcej,  pracodawca,  czyli właściciel gospodarstwa nie zawarł z cudzoziemcami umów o pracę czy też umów cywilno-prawnych w wymaganej formie.

W związku z popełnionym wykroczeniem z art. 120 ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wobec 5 ob. Ukrainy zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Po analizie zebranego materiału Komendant PSG w Bydgoszczy wydał decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez rok. Wobec pracodawcy, który nie dopełnił formalności prawdopodobnie zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za naruszenie przepisów art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mężczyzna może zostać ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. złotych.

do góry