Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nieletnia Wietnamka posłużyła się cudzym dokumentem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieletnia Wietnamka posłużyła się cudzym dokumentem

10.08.2017 Dagmara BIELEC - JANAS

W miniony wtorek (08.08.2017 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali ob. Wietnamu, która posłużyła się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby.

Kontrolę przeprowadzono w jednym z piaseczyńskich salonów usługowych należących do ob. Wietnamu. Na miejscu funkcjonariusze skontrolowali dwie osoby: kobietę i mężczyznę - obywateli Wietnamu, zajmujących się zdobieniem paznokci. Jedna z nich w trakcie kontroli wylegitymowała się polskim dowodem osobistym, stwierdzającym tożsamość innej osoby. Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy w dostępnych systemach teleinformatycznych SG, okazało się, że dokument figuruje, jako unieważniony. W trakcie czynności kobieta oświadczyła, że jest Wietnamką okazując swój oryginalny paszport, jest niepełnoletnia, a do Polski trafiła nielegalnie, nie posiadając żadnego dokumentu uprawniającego ją do wjazdu i pobytu na terytorium RP. Stwierdziła także, że powodem jej wyjazdu z Wietnamu była trudna sytuacja ekonomiczna oraz chęć podjęcia pracy zarobkowej w Polsce. Cudzoziemka oświadczyła, że nigdy nie podejmowała kroków, aby zalegalizować swój pobyt w naszym kraju. Nie wyraziła chęci powrotu do kraju pochodzenia, pomimo że nie grozi jej tam żadne niebezpieczeństwo.

Z uwagi na fakt, że nieletnia przebywa na terytorium RP bez wymaganej ważnej wizy lub wymaganego innego ważnego dokumentu uprawniającego ją do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, a także przekroczyła granicę państwową wbrew przepisom, została zatrzymana.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że Wietnamka nie posiadała także zezwolenia na pracę na terenie Polski, a w salonie usługowym, w którym pracowała nieprzestrzegane były przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego też postanowiono o wszczęciu kontroli legalności zatrudnienia.

Ze względu na młody wiek, cudzoziemka nie jest osobą zdolną do czynności prawnych w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i winna być reprezentowana przez kuratora. Dlatego Komendant PSG Warszawa-Okęcie niezwłocznie wystąpił z wnioskiem do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania cudzoziemki o ustanowienie kuratora oraz wydanie postanowienia o umieszczeniu jej w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Po zakończeniu czynności służbowych, młoda Wietnamka została przewieziona do Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Dembińskiego w Warszawie.

do góry