Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wczoraj na lotniskach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wczoraj na lotniskach

09.08.2017 Piotr Niemiec

Wczoraj (08.08.2017 r.) w operacjach lotniczych funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odprawili 26 200 osób. Ogółem granicę przekroczyło 66 523 pasażerów. Mimo, że dane statystyczne dotyczą tylko ostatnich 24 godzin, to i tak potwierdzają tendencję wzrostową w odprawach granicznych w skali ostatniego półrocza w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r.

Tylko minionej doby przez 4 lotnicze przejścia graniczne (Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin, Bydgoszcz, i Łódź) do Polski wjechało 33 218 osób. Niewiele więcej bo 33 305 opuściło nasz kraj. Z czego 20 619 podróżnych przekroczyło granicę zewnętrzną strefy Schengen na samym Lotnisku F. Chopina.

Od stycznia do lipca 2017 roku Nadwiślański OSG  odnotował 19 % wzrost w ruchu lotniczym osób (ogółem było to 11 222 679), w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dziewiętnastoprocentowy wzrost nastąpił również w ruchu granicznym osób, gdzie funkcjonariusze SG na lotniskach odprawili łącznie 3 829 469 pasażerów.

Wczoraj odmówiono wjazdu do Polski 2 cudzoziemcom (ob. Stanów Zjednoczonych i ob. Rosji) pierwszemu z uwagi na nieważny paszport, drugiemu zaś, że figurował w systemach teleinformatycznych jako osoba niepożądana na terytorium państw Schengen. Ponadto nie zezwolono na odlot dwóm ob. RP głównie przez brak ważnego dokumentu.

Pięciu podróżnych, opuszczających nasz kraj, przeterminowało pobyt. Trzech ob. Kazachstanu o jeden dzień, natomiast dwóch ob. Indii o 2 tygodnie. Dwaj ostatni otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Wszystkim po zakończonych czynnościach administracyjnych zezwolono na kontynuowanie podróży. Poza tym po przylocie z Belfastu funkcjonariusze zatrzymali dwóch Polaków poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Po realizacji czynności zleconych jednego zwolniono, drugi z mężczyzn trafił do aresztu.

do góry