Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 1 doba - 24 osoby - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

1 doba - 24 osoby

Autor:
16.02.2017 Krzysztof Grzech

Tylko ostatniej doby funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ujawnili 24 osoby, które nie zawsze przestrzegały przepisów prawa.

Obywatelka Ukrainy udająca się do Kijowa podobnie jak obywatelka Chin podróżująca do Moskwy nie posiadały wymaganego dokumentu pobytowego. Po szczegółowym rozpoznaniu obydwu przypadków przez funkcjonariuszy jedna z kobiet została ukarana mandatem karnym a druga pouczona.

Lecący do Sofii obywatel Mołdowy przeterminował dozwolony pobyt w strefie Schengen o przeszło 100 dni. Został za to ukarany mandatem karnym i pouczony. Zezwolono mu na dalsze kontynuowanie podróży.

W wyniku dwóch kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy ujawniono dwie kobiety, które nie posiadały wymaganych dokumentów pobytowych. Wobec obydwu zostały wszczęte postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących do powrotu.

Funkcjonariusze Policji przekazali do PSG Warszawa-Okęcie trzech cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Polski. Zgodnie ze swoją właściwością Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wszczął wobec przekazanych cudzoziemców stosowne procedury administracyjne.

Odmówiono wjazdu na terytorium Polski pięciu podróżnym. Byli to obywatele Tajwanu, Ukrainy, Iraku, Rosji oraz Turcji. Osoby te przebywały już wcześniej maksymalny dozwolony czas na terytorium Schengen bądź nie potrafiły potwierdzić celu i warunków pobytu.

Odnotowano także dziewięć przypadków wydalenia przez władze Wielkiej Brytanii obywateli RP, którzy popełnili tam przestępstwa bądź wykroczenia.

Zdjęcie: archiwum NwOSG

do góry