Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Wietnamczycy wrócą do domu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wietnamczycy wrócą do domu

Autor:
14.02.2017 Krzysztof Grzech

Dwaj mężczyźni podający się za obywateli Wietnamu nie okazali do kontroli funkcjonariuszom Straży Granicznej żadnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP - będą musieli opuścić Polskę.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie prowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w jednej z podwarszawskich miejscowości. Dwóch z kontrolowanych cudzoziemców nie  okazało do kontroli żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP. Z uwagi na okoliczności uzasadniające wydanie im decyzji o zobowiązaniu do powrotu mężczyźni zostali zatrzymani. Podczas dalszego postępowania oświadczyli, że są obywatelami Wietnamu i od kilkunastu miesięcy przebywają w Polsce.

Obydwu zatrzymanym wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu bez określenia terminu jej wykonania. Orzeczono termin zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 2 i 3 lat od dnia wydania ww. decyzji.

Komendant PSG Warszawa-Okęcie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o umieszczenie mężczyzn w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli w celu zabezpieczenia prawidłowego toku wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

do góry