Straż Graniczna Nadwiślański Oddział Straży Granicznej „Bułgarska” rodzina - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Bułgarska” rodzina

Autor:
14.02.2017 Krzysztof Grzech

Matka z małoletnią córką chciały wjechać do Polski na podstawie przerobionych bułgarskich dokumentów paszportowych. Nie zdołały jednak osłabić czujności funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Podczas kontroli kobieta przedstawiła dwa bułgarskie paszporty, które nosiły wyraźne oznaki przerobienia co zostało potwierdzone podczas dalszej szczegółowej kontroli. Z uwagi na fakt posłużenia się przez cudzoziemkę przerobionym bułgarskim dokumentem paszportowym oraz przedstawienia do kontroli przerobionego bułgarskiego dokumentu małoletniej córki a co za tym idzie przekroczenia granicy państwowej RP wbrew obowiązującym przepisom kobieta została zatrzymana.

Podróżna oświadczyła, że jest obywatelką Syrii. Z Turcji do Grecji przedostała się drogą lądową. W Atenach od nieznanej osoby zakupiła bułgarskie paszporty za 2000 euro i na ich podstawie próbowała wjechać do Polski.

Syryjka w swoim imieniu oraz swojego małoletniego dziecka wyraziła wolę ubiegania się na terytorium RP o udzielenie ochrony międzynarodowej. Dlatego też od cudzoziemki przyjęto stosowny wniosek i wydano Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Mając na względzie fakt, że cudzoziemka złożyła wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej na terytorium RP, a nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz  zachodzi konieczność ustalenia lub weryfikacji jej tożsamości komendant PSG Warszawa-Okęcie wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o wydanie postanowienia o umieszczeniu cudzoziemki wraz z małoletnią córką w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Ponadto w stosunku do cudzoziemki wszczęto postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 270§1 kk (podrobienie lub przerobienie dokumentu lub używanie takiego dokumentu, jako autentyczny). Przesłuchano w charakterze osoby podejrzanej. Kobieta nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.

do góry